Voorgestelde herziening box 3 heffing vanaf 2017

Als de Staatssecretaris zijn zin krijgt, verandert op 1 januari 2017 de vermogensrendementsheffing in box 3. Het huidige fictieve rendement van 4% wordt steeds feller bekritiseerd vanwege het lage rendement dat wordt behaald op spaargeld. Door de invoering van een klassensysteem met verschillende rendementspercentages probeert de wetgever een verschil aan te brengen tussen spaargeld en het vermogen dat wordt gehouden als belegging. Uitgangspunt daarbij is dat naarmate het vermogen hoger is dit meer uit beleggingen bestaat en belastingplichtige een daadwerkelijk hoger rendement kan behalen.

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, neemt het fictieve rendement toe naarmate het belastbare vermogen stijgt. In klasse 1 wordt een fictief rendement gehanteerd van 1,63% en in klasse 2 van maar liefst 5,5%. Het omslagpunt ligt rond een vermogen van circa 445K, afhankelijk van uw situatie en de daaraan verbonden vrijstelling van 25K per belastingplichtige. Het is de bedoeling van de wetgever dat deze vrije vermogensvoet in de toekomst nog verder stijgt.

De Staatssecretaris beoogt met de herziening een reëlere heffing, maar bij een belastbaar vermogen van meer dan 445K betaalt u meer belasting. De Staatssecretaris gaat er in zijn voorstel vanuit dat naarmate het vermogen hoger is het rendement stijgt. Er komt overigens een onderzoek naar een systeem van reëlere vermogensrendementsheffing.

Vooralsnog blijft het onzeker wat er in de toekomst met de vermogensrendementsheffing in box 3 zal gaan gebeuren.

Tabel:

Grondslag

(na vrijstelling)

Klasse 1 (sparen) Klasse 2 (beleggen) Fictief rendement 2017 Huidig fictief rendement
Forfaitair tarief 1,63% 5,50%
Schijf 1 25.000- 100.000 67% 33% 2,91% 4%
Schijf 2 100.000-1.000.000 21% 79% 4,69% 4%
Schijf 3 > 1.000.000 0% 100% 5,50% 4%

Bij een vermogen van 500K zonder fiscaal partner bedraagt de totale belastingdruk in box 3 volgens de huidige regelgeving € 5.744. Vanaf 2017 zou, onder de nieuwe regelgeving, de te betalen belasting € 6.279 bedragen.

DELEN